Zamena i povraćaj robe

Zamena

Potrošač ima pravo da kupljene proizvode zameni za iste proizvode u drugim veličinama ili da kupljene proizvode zameni za druge proizvode u roku od 15 dana od trenutka kada mu je roba isporučena, samo ukoliko su kupljeni artikli neoštećeni, nekorišćeni i imaju originalnu etiketu na sebi.
Ukoliko su drugi proizvodi skuplji od proizvoda koji treba da se menjaju, potrebno je doplatiti razliku novca. Ukoliko su drugi proizvodi jeftiniji od proizvoda koji treba da se menjaju, razliku novcu će Dax Intimo Vama da isplati.

Procedura za zamenu artikla je sledeća:

1) Napišite na praznom papiriću koje artikle želite da menjate za šta. Potrebno je navesti nazive artikala,boje i veličine.
2) Papirić spakujte zajedno sa artiklima.
3) Pošaljite paket kurirskom službom po izboru na sledeću adresu:

Dax Intimo,Sjenica 36310, Milorada Jovanovića bb,
Kontakt osoba: Sado 063 565 359

4) Po prijemu Vašeg paketa, procesuiraćemo zamenu i u najkraćem mogućem roku Vam poslati zamenu.

Povraćaj robe

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem našeg sajta, tj da poručenu robu vrati nazad,a da novac dobije nazad. Rok za odustajanje je 15 dana od dana kada mu je pošiljka isporučena.

Ukoliko želite da osutanete od ugovora o kupovini robe to možete učiniti slanjem zahteva u pisanoj formi na mail: vahid.daxintimo@gmail.com sa svojim ličnim podacimai razlozima zbog čega vršite povraćaj robe.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata u Dax Intimo i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku 15 dana od dana kada je roba isporučena. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora.

Kada je zahtev poslat, robu možete spakovati i poslati na adresu:

Dax Intimo,Sjenica 36310, Milorada Jovanovića bb,
Kontakt osoba: Sado 063 565 359

Robu šaljete kurirskom službom po izboru na otkup. Iznos otkupa je cena artikla ili zbir cena artikala koje šaljete po cenama po kojima je Vama naplacćeno. Poštarinu za slanje Vaše robe plaćate Vi.

Pri prijemu Vaše pošiljke, proverićemo pred kurirom da li je roba nova i neoštećena. Povrat novca će biti dat kuriru,a kurirska služba Vama vraća novac.


Roba koju vraćate MORA biti neoštećena i u istom stanju kao kada je poslata od strane Dax Intimo. Ukoliko na robi bude vidljivo da je ista nošena,da su etikete skidane i stavljane,Dax Intimo nije u obavezi da povrati novac,već samo poštarinu za povraćaj robe nazad do kupca.