Zamena i povraćaj robe

Zamena

Potrošač ima pravo da kupljene proizvode zameni za iste proizvode u drugim veličinama ili da kupljene proizvode zameni za druge proizvode u zakonskom roku od 14 dana od trenutka kada mu je roba isporučena, samo ukoliko su kupljeni artikli neoštećeni, nekorišćeni i imaju originalnu etiketu na sebi.
Ukoliko su drugi proizvodi skuplji od proizvoda koji treba da se menjaju, potrebno je doplatiti razliku novca. Ukoliko su drugi proizvodi jeftiniji od proizvoda koji treba da se menjaju, razliku novcu će Dax Intimo Vama da isplati.

Procedura za zamenu artikla je sledeća:

1) Napišite na praznom papiriću koje artikle želite da menjate za šta. Potrebno je navesti nazive artikala,boje i veličine.
2) Papirić spakujte zajedno sa artiklima.
3) Pošaljite paket kurirskom službom po izboru na sledeću adresu:

Fikret Hamidović
Jablanička bb
Sjenica 36310
Firma Dax Intimo
Napomena: Pošte zahtevaju da se pri navodjenju adrese prvo navede ime i prezime fizičkog lica,a na kraju tek firma Daxintimo.

4) Po prijemu Vašeg paketa, procesuiraćemo zamenu i u najkraćem mogućem roku Vam poslati zamenu.

5) Troškove dostave snosite Vi u oba pravca prilikom zamene artikala, osim u slučaju da smo prilikom pakovanja napravili mi grešku. U tom slučaju, troškove dostave snosimo mi u oba pravca. 

Napomena: Ukoliko pošaljete artikle poštom i ne platite troškove dostave do nas, bićemo primorani da odbijemo preuzimanje paketa.

Povraćaj robe

 

Odredbom člana 27.stav 1. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS" broj 88/2021),propisano je:
"Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i bez dodatnih troškova."

 

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupovini robe to možete učiniti slanjem zahteva u pisanoj slobodnoj formi na mail: daxintimo.onlineshop@gmail.com sa svojim ličnim podacima. Niste u obavezi da navodite razlog zbog čega odustajete od kupovine.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata u Dax Intimo i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku 14 dana od dana kada je roba isporučena. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora.

Kada je zahtev poslat, robu možete spakovati i poslati na adresu:

Fikret Hamidović
Jablanička bb
Sjenica 36310
Firma Dax Intimo
Napomena: Pošte zahtevaju da se pri navodjenju adrese prvo navede ime i prezime fizičkog lica,a na kraju tek firma Daxintimo.

Robu šaljete kurirskom službom po izboru na otkup. Kada pozovete kurirsku službu i obavestite ih da  šaljete robu, važno je da naglasite da to što šaljete, šaljete na otkup, kako bismo po prijemu robe predali novac kuriru,a kurir Vama novac u narednom danu. Iznos otkupa je cena artikla ili zbir cena artikala koje šaljete po cenama po kojima je Vama naplaćeno.

Napomena: Poštarinu za slanje Vaše robe plaćate Vi, osim ukoliko je greška prilikom pakovanja bila do nas.
Ukoliko pošaljete paket za refundaciju novca, a ne uplatite poštarinu do nas, bićemo primorani da odbijemo preuzimanje paketa.

Pri prijemu Vaše pošiljke, proverićemo pred kurirom da li je roba nova i neoštećena. Povrat novca će biti dat kuriru,a kurirska služba Vama vraća novac.


Roba koju vraćate MORA biti neoštećena i u istom stanju kao kada je poslata od strane Dax Intimo. Ukoliko na robi bude vidljivo da je ista nošena,da su etikete skidane i stavljane,Dax Intimo nije u obavezi da povrati novac,već samo poštarinu za povraćaj robe nazad do kupca.